7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ปัดต่อสัญญา
สนามใหม่เป็นพิษ
สัญญาใหม่ไม่คืบหน้า
ระบายออก
เคลียร์ชัดทุกประเด็น
ถูกกว่าที่คาด
โคตรเกลียด
ลดราคาก็ไม่สน
ไม่คิดที่จะขวาง
หลายทีมให้ความสนใจ

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v