7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
เพลาได้เพลา
เปิดเผยความในใจ
ไร้ใจหรือเปล่า
ผลดีผลเสียพอกัน
ความใฝ่ฝันวัยเด็ก
เจรจากันมานาน
ยังไงก็ไม่ลด
แฟนผียิ้ม
36ปียังแจ๋ว
ฝันให้ไกลไปให้ถึง

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v