7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ได้ประโยชน์
อยู่แค่เอื้อม
ทำตัวเอง
วิจารณ์ยับ
สาลิกาหนาว
เจอกันเอง
ซบคู่อริ
เหมาะหรือไม่
ใครเหนือกว่า
ต้องแชมป์แล้ว

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v