ดูโปรแกรม "คลิก"

7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
ยืนยันเรียบร้อย
อุทธรณ์สำเร็จ
ไม่ให้อยู่ต่อแล้ว
ผิดหวังอย่างมาก
ไม่น่าจะพลาด
ประวัติศาสตร์
ยังอยู่ต่อไป
โรม่าเล็งคว้าตัว
เคลียร์หมดเปลือก
ค่าตัวขึ้นแรง

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v