ดูโปรแกรม "คลิก"

7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
พร้อมจ่ายป่าว
อาจจะโดนปลด
สู่เส้นทางชนะ
กินแห้วกันหมด
เสพติดเล่นพนัน
พร้อมขยายสัญญา
ยืนยันไม่ทอดทิ้ง
เหยี่ยวข่าวยืนยัน
แต่งตั้งเป็นทางการ
เคล็ดลับฟอร์มเก่ง

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v