ดูโปรแกรม "คลิก"

7M Plus -----------------------------------------------------------------------------------------------------
พร้อมทุ่มสุดตัว
ยอมจ่ายแพง
เหตุผลที่ปลด
ต้องปรับปรุง
สมควรพ่ายแพ้
กล่าวชมลูกทีม
อยู่ต่อหรือไป
อยากให้อยู่ถาวร
ต้องคมกว่านี้
ผลงานโดนใจ

ตารางคะแนน

ตาราง-12-05-64-v